fond menu menu menu menu menu menu
Dorika
Darujte nám 2% z Vašich daní

  Fond Doroty Kanthovej vykonáva svoju činnosť od roku 2001. Doposiaľ organizoval množstvo vlastných podujatí s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc deťom postihnutým rakovinou a zároveň každú akciu využije aj na prehĺbenie a skvalitnenie boja proti rakovine najmä tým, že upriamuje pozornosť na zdravý spôsob života. Činnosť fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí všetkých vekových kategórií. Škôlkári, žiaci základných a stredných škôl účasťou na akciách, dospelí – menšími, väčšími darmi, poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane, zaplatením dobrovoľného vstupného na akcie. Každoročne organizujeme verejné zbierky na deň narcisov. Na oslavách dňa detí a na vianočnom benefičnom koncerte zdravé deti účinkujú s cieľom pomáhať svojim chorým kamarátom. Na podujatiach „Hokejom pre deti“ alebo na „Charitatívnom futbalovom zápase hviezd“ významné osobnosti – športovci pomáhali prilákať čo najviac ľudí, získať finančné prostriedky a zviditeľniť činnosť fondu, v dôsledku čoho sa zvýšil počet fyzických i právnických osôb, ktoré nám poukázali 2%-ný podiel zaplatenej dane.
  Fond doposiaľ odovzdal deťom postihnutým rakovinou, Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave a Základnej škole pri DFNsP finančné a vecné dary v hodnote vyše 300.000 eur.

  Ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru 2018 podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (str. 25)
  IČO: 36096334
  Názov: FOND DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami, n.f.
  Sídlo: Záhradnícka 16, Komárno 945 01
  Suma prijatá v roku 2018: 7 016,08 EUR


Zverejnenie v obchodnom vestníkuPoužitie

  Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
 • Kampaň Ľudia - ľudomslovak

magyar

english

Created by SWINGdesign & KWeb
Webmaster: KWeb